15. maija Latvija

 19. oktobri 2017.g. Latvijas Kara muzejā notika vēsturnieku kolektīva (I. Butulis, I. Feldmanis, Ē. Jēkabsons, I. Lipša, A. Stranga,  J. Taurēns, A. Zunda) sarakstītās grāmatas ''15. maija Latvija''  (izd. Latvijas Mediji) 504 lpp) atklāšana. 

Grāmatā  vispusīgi aplūkoti tie aspekti, kuru dēļ Ulmaņlaiki palikuši tautas atmiņā- situācija pasaulē, kas veicināja K.Ulmaņa 15. maija apvērsumu, tā norise, politiskā sistēma pēc apvērsuma (tā atškiras ar tautas rosīgumu un apskaužamu komunikāciju starp valdību un tautu).

sk. arī komentāru par šo grāmatu: http://www.ivitas-blogs.com/params/post/1332443/15maija-latvija

Grāmatu var iegādāties internetā ar piegādi mājās sk.  veikals.la.lv


Alfrēds Bērziņš. Labie gadi. Pirms un pēc 15.maija

''Autoritārā valdība veicināja celtniecību, bet izglītība un kultūra bija tās galvenās prioritātes. Režīma popularitāti latviešu tautā vairoja visai sekmīgā ekonomiskā un sociālā politika, ieinteresētība panākt un nodrošināt iespējami plašāku iedzīvotāju slāņu labklājību. Izcils autoratīvās valdības nopelns bija latviešu tautas nacionālās pašapziņas celšana. Pēc 1934. gada 15.maija latvieši pirmo reizi vēsturē jutās kā īsti saimnieki un noteicēji savā zemē. Tieši šie seši gadi, kas bija autoratīvai valdībai, saglabāja Latviju un latviešus nākotnei.'' (Citāts no Ineša Feldmaņa priekšvārda šai grāmatai)


 © LPRA 2017

 .