LPRA valde

Attēlā: pirmā rinda (no kreisās): Ivars Kaļķis, Dagnija Liepiņa, Astrīds Freimanis; otrā rinda (no kreisās): Andrejs Ermuiža, Mārīte Krasavceva, Edvīns Kide, Dzintra Geka Vaska, Jānis Kļaviņs, Māra Hermansone, Pēteris Simsons, Jānis Krievs, Jānis Ābele.

 1. Ivars Kaļķis - LPRA priekšsēdētājs, tālruņa numurs: (+371) 26177711, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas
 2. Astrīds Freimanis - LPRA priekšsēdētāja vietnieks, tālruņa numurs: (+371) 29415639, elektroniskā pasta adrese: astrids.freimanis@gmail.com
 3. Dagnija Liepiņa - LPRA sekretāre, valdes locekle, tālruņa numurs: (+371) 29896844, elektroniskā pasta adrese: dagnijaliepina@inbox.lv
 4. Māra Hermansone - LPRA valdes locekle, tālruņa numurs: (+371) 28729745, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas
 5. Mārīte Krasavceva - LPRA valdes locekle, tālruņa numurs: (+371) 29881122, elektroniskā pasta adrese: kmarite@inbox.lv
 6. Andrejs Ermuiža - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 29602796, elektroniskā pasta adrese: andrejs.ermuiza@inbox.lv
 7. Edvīns Kide - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 29421554, elektroniskā pasta adrese: edvins.kide@inbox.lv
 8. Pēteris Simsons - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 26465478, elektroniskā pasta adrese: peteris.simsons@apollo.lv
 9. Jānis Kļaviņš - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 29239002, elektroniskā pasta adrese: sligojan42@inbox.lv
 10. Dzintra Geka Vaska - LPRA valdes locekle, tālruņa numurs: (+371) 29273016, elektroniskā pasta adrese: sibirijasberni@gmail.com
 11. Jānis Ābele - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 26179732, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas
 12. Jānis Krievs - LPRA valdes loceklis, tālruņa numurs: (+371) 29278867, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas

LPRA revīzijas komisija

 1. Silvija Skladņeva - Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
 2. Gunta Ruberte - Revīzijas komisijas loceklis
 3. Astrīda Salmiņa - Revīzijas komisijas loceklis
 4. Tatjana Voščiļina - Revīzijas komisijas loceklis

LPRA atbalsts

 1. Rita Dindune - LPRA juriste, tālruņa numurs: (+371)67222368 . Pieņemšanas laiks - katra mēneša 1. un 3. ceturtdiena 16.00-18.00
 2. Agita Kononova - LPRA grāmatvede, tālruņa numurs: (+371) 29343299, elektroniskā pasta adrese: aga9k@inbox.lv
Informāciju sagatavoja LPRA valde.
Rakstiet mums.

 © LPRA 2017

 .