Latvijas Politiski represēto apvienības valde

Pirmajā rindā (no kreisās): Tekla Bekeša, Ārija Kārkliņa, Ivars Kaļķis, Dagnija Liepiņa,
   otrajā rindā (no kreisās): Tālis Veismanis, Alvis Jansons, Bierants Ignāts, Kārlis Bērziņš, Jānis Krievs, Jānis Ābele, Pēteris Simsons.

 1. Ivars Kaļķis - LPRA priekšsēdētājs, tālrunis: (+371) 26177711
 2. Pēteris Simsons  - LPRA priekšsēdētāja vietnieks, tālrunis: (+371) 26465478, e-pasts: peteris.simsons@apollo.lv
 3. Dagnija Liepiņa - LPRA sekretāre, valdes locekle, tālrunis: (+371) 29896844, e-pasts: dagnijaliepina@inbox.lv
 4. Jānis Ābele - LPRA valdes loceklis. tālrunis: (+371) 26179732
 5. Jānis Krievs LPRA valdes loceklus, tālrunis: (+371) 29278867
 6. Tekla Bekeša - LPRA valdes locekle, tālrunis: (+371) 26056076, e - pasts: tekla.bekesa@inbox.lv
 7. Kārlis Bērziņš - LPRA valdes loceklis, tālrunis: (+371) 29404310, e-pasts: karlis.arturs@inbox.lv
 8. Alvis Jansons - LPRA valdes loceklis, tālrunis: (+371) 29254270, e-pasts: ajauto@inbox.lv
 9. Ārija Kārkliņa - LPRA valdes locekle, tālrunis: (+371) 29840714,  e-pasts: arija.karklina1949@inbox.lv
 10. Tālis Veismanis - LPRA valdes loceklis, tālrunis: (+371) 29106477
 11. Bierants Ignāts - LPRA valdes loceklis, tālrunis: (+371) 29276290, bierantsignats@inbox.lv

        LPRA revīzijas komisija:

 1. Tatjana Voščiļina - revīzijas komisijas priekšsēdētāja,
 2. Astrīda Salmiņa - revīzijas komisijas locekle,
 3. Gunta Ruberte - revīzijas komisijas locekle,
 4. Irina Druviņa - revīzijas komisijas locekle.

        LPRA atbalsts:

 1. Agita Kononova - LPRA grāmatvede, tālrunis: (+371) 29343299, e-pasts: aga9k@inbox.lv
 2. Ilze Gunta Belis - tālrunis: 29483056, e-pasts: ilzeguntabelis@gmail.com
           Informāciju sagatavoja LPRA valde.
           Rakstiet mums.