Latvijas Politiski represēto apvienības valde

Pirmajā rindā (no kreisās): Tekla Bekeša, Dzintra Geka Vaska, Ivars Kaļķis, Dagnija Liepiņa, Laimdota Podze,
   otrajā rindā (no kreisās): Alvis Jansons, Jānis Ābele, Astrīds Freimanis, Jānis Krievs, Kārlis Bērziņš, Pēteris Simsons.

 1. Ivars Kaļķis - LPRA priekšsēdētājs, tālruņis: (+371) 26177711, e-pasts: nav informācijas
 2. Astrīds Freimanis - LPRA priekšsēdētāja vietnieks, tālruņis: (+371) 29415639, e-pasts: astrids.freimanis@gmail.com
 3. Dagnija Liepiņa - LPRA sekretāre, valdes locekle, tālruņis: (+371) 29896844, e-pasts: dagnijaliepina@inbox.lv
 4. Pēteris Simsons  - LPRA valdes loceklis, tālruņis: +(371) 26465478, e-pasts: peteris.simsons@apollo.lv
 5. Dzintra Geka Vaska - LPRA valdes locekle, tālrunis: (+371) 29273016, e-pasts: sibirijasberni@gmail.com
 6. Jānis Ābele - LPRA valdes loceklis. tālrunis: (+371) 26179732, e-pasts: nav informācijas.
 7. Jānis Krievs LPRA valdes loceklus, tālrunis: (+371) 29278867, e-pasts: nav informācijas.
 8. Tekla Bekeša - LPRA valdes locekle, tālrunis: 26056076, e - pasts: tekla.bekeša@inbox.lv
 9. Kārlis Bērziņš - LPRA valdes loceklis, tālrunis: 29404310, e-pasts: karlis.arturs@inbox.lv
 10. Alvis Jansons - LPRA valdes loceklis, tālrunis: 29254270, ajauto@inbox.lv 

        LPRA revīzijas komisija:

 1. Ārija Kārkliņa- revīzijas komisijas priekšsēdētāja, tālrunis: 29840714. e-pasts: arija.karklina1949@inbox.lv
 2. Astrīda Salmiņa - revīzijas komisijas locekle,
 3. Tatjana Voščiļina - revīzijas komisijas locekle,
 4. Gunta Ruberte - revīzijas komisijas locekle,
 5. Irina Druviņa - revīzijas komisijas locekle.

        LPRA atbalsts:

 1. Agita Kononova - LPRA grāmatvede, tālrunis: (+371) 29343299, e-pasts: aga9k@inbox.lv
 2. Ilze Gunta Belis - tālrunis: 29483056, e-pasts: ilzeguntabelis@gmail.com
           Informāciju sagatavoja LPRA valde.
           Rakstiet mums.