LPRA struktūrvienības, to kontakti uz 2022.g. martu

Apzīmējumi

 • PRA - Politiski represēto apvienība
 • PRB - Politiski represēto biedrība
 • PRK - Politiski represēto klubs
 • PRN - Politiski represēto nodaļa

Struktūrvienības

 1. Aizkraukles PRN - priekšsēdētājs  Jānis Krievs, tālruņa numurs: (+371) 29278867, elektroniskā pasta adrese: zentak@inbox.lv

 2. Alūksnes PRK “Sarma” - priekšsēdētāja Dzidra Mazika, tālruņa numurs: (+371) 26267759, k. Vizma Orlovska (+371) 26884314, elektroniskā pasta adrese: vizma.orlovska@inbox.lv

 3. Auces PRN - priekšsēdētāja Berute Gotlaufa, tālruņa numurs: (+371) 29399051, elektroniskā pasta adrese: bigota@inbox.lv

 4. Ādažu novada PRK - priekšsēdētājs Jānis  Graudiņš, tālruņa numurs: (+371) 29811601, elektroniskā pasta adrese: i.graudins@inbox.lv

 5. Bauskas PRK ”Rēta” – priekšsēdētāja Zinaida Jundule, tālruņa numurs: (+371) 28347996, elektroniskā pasta adrese: zjundule@gmail.com

 6. Balvu novada PRN - priekšsēdētāja Ārija Tihomirova, tālruņa numurs: (+371) 26552405, elektroniskā pasta adrese: aljuks1947@inbox.lv, k. Līga Vancāne 29364635 e-pasts: liga.vancane@inbox.lv

 7. Carnikavas PRK - priekšsēdētāja Aina Sakne, tālruņa numurs: (+371) 23479045, elektroniskā pasta adrese: aina.sakne@inbox.lv

 8. Cēsu PRB - priekšsēdētājs  Pēteris Ozols , tālruņa numurs: (+371) 29297513, elektroniskā pasta adreses: peteris.ozols1943@inbox.lv, k. Ieva Eglīte, t. 26533121, e-pasts: cesu_prb@inbox.lv

 9. Daugavpils PRK - priekšsēdētāja Genovefa Kečina, tālruņa numurs: (+371) 26835262, elektroniskā pasta adrese: kecina51@inbox.lv

 10. Dobeles PRN - priekšsēdētājs Māris Kaufmanis, tālruņa numurs: (+371) 29476668, elektroniskā pasta adrese: maris.kaufmanis@gmail.com

 11. Garkalnes PRN - pr. Aksels Rubulis t. 29357666, e-pasts: aksels1948@inbox.lv

 12. Gulbenes PRN - priekšsēdētāja Aira  Anča, tālruņa numurs: (+371) 26341770, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas

 13. Iecavas pagasta PRK - priekšsēdētājs Ēriks Grants, tālruņa numurs: (+371) 28166301, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas

 14. Ilūkstes PRN - priekšsēdētāja   Ruta Krapāne , tālruņa numurs: (+371) 28337396, elektroniskā pasta adrese: ruta883@inbox.lv, k. Valentīne Gaudzeja, t. 29695019

 15. Inčukalna PRK - priekšsēdētājs Valdis Barbāns, tālruņa numurs: (+371) 26136246, e-pasts: valdis0054@inbox.lv

 16. Jaunjelgavas PRN - priekšsēdētāja  Zinaīda Kokare, tālruņa numurs: (+371)27020334, elektroniskā pasta adrese: zinakokare@inbox.lv

 17. Jēkabpils PRN - priekšsēdētāja Gaida Rautiņa, tālruņa numurs: (+371) 26114250, elektroniskā pasta adrese: gaidara@inbox.lv

 18. Jūrmalas PRN - priekšsēdētāja Ludmila Jirgena, tālruņa numurs: (+371) 26060584, elektroniskā pasta adrese: samite3@inbox.lv

 19. Jelgavas PRA - priekšsēdētāja Valentīna Ziemele, tālruņa numurs: (+371) 29690159, undisa53@inbox.lv, k.Vitālijs Upenieks, t.29272770, e-adrese: vitaly@signum.lv,

 20. Kandavas PRN - priekšsēdētājs Pēteris Briedis 29457212, e- adrese: briedis.peteris@inbox.lv

 21. Kokneses PRN - priekšsēdētājs Andris Freimanis, tālruņa numurs: (+371) 26423431, k. Lība Zukule, t. 26423431, elektroniskā pasta adrese: libazukule@inbox.lv

 22. Kuldīgas PRB - priekšsēdētājs Uldis Jumiķis, tālruņa numurs: (+371) 63320172, (+371) 27255557, elektroniskā pasta adrese: uldis.jumikis@inbox.lv

 23. Krāslavas PRN - priekšsēdētāja Andīna Japiņa, tālruņa numurs: (+371) 26157639, 656221060, elektroniskā pasta adrese: andinajapina@inbox.lv

 24. Limbažu PRN - priekšsēdētāja  Valda Raituma, tālruņa numurs: (+371) 26345261, elektroniskā pasta adrese: berzzars@inbox.lv

 25. Latvijas brīvības cīnītāju apvienība - priekšsēdētājs Jānis Lulla, tālruņa numurs: (+371) 29449344, (+371) 67956073, k. Aldis Cilinskis, t. 67605893, 27113974, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas

 26. Biedrība Liepājas PRK - priekšsēdētājs  Andris Zīders, tālruņa numurs: (+371) 26453911, (+371) 26338767, elektroniskā pasta adrese: lprk@inbox.lv

 27. Madonas PRB - priekšsēdētāja Maruta Bagucka, tālruņa numurs: (+371) 25984131, ma-ruta@inbox.lv , elektroniskā pasta adrese: k. Aldis Krūmiņš t. 29475906, aldmaz@inbox.lv,

 28. Mazsalacas PRN - priekšsēdētāja Guna Daugule, tālruņa numurs: (+371) 26004174, (+371) 64251057, elektroniskā pasta adrese: anitarr@inbox.lv

 29. Mārupes PRN - priekšsēdētāja  Anna  Ozoliņa, tālruņa numurs: (+371) 22318185, (+371) 67934468, elektroniskā pasta adrese: zzancis@inbox.lv

 30. Ogres PRK - priekšsēdētājs  Ivars Kaļķis, tālruņa numurs: (+371)26177711, k. Edmunds Būmanis t.22353290 elektroniskā pasta adrese: edmunds.bumanis@inbox.lv

 31. Olaines pagasta PRB - priekšsēdētāja Laima Sprancmane, tālruņa numurs: (+371) 29177113, elektroniskā pasta adrese: laima.vilite@inbox.lv

 32. Preiļu PRK - priekšsēdētāja Natalija Rubīne, tālruņa numurs: (+371) 26355660, (+371) 65323209, elektroniskā pasta adrese: liktenacels@inbox.lv

 33. ''Rīgas Memoriāls'' priekšsēdētāja Gaļina Mikolajuna,  tālruņa numurs: (+371) 26483103, (+371) 67222368, elektroniskā pasta adrese: galina.mik@inbox.lv

 34. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas PRB - priekšsēdētāja Mārīte Krasavceva, tālruņa numurs: (+371) 29881122, elektroniskā pasta adrese:  kmarite@inbox.lv  

 35. Rīgas Kurzemes rajona PRB - priekšsēdētājs Bierants Ignāts, tālruņa numurs: (+371) 29276290, elektroniskā pasta adrese: kurzemes.prk@inbox.lv, bierantsignats@inbox.lv

 36. Rīgas Latgales priekšpilsētas PRB - priekšsēdētājs Andrejs Pūriņš, tālruņa numurs: (+371) 29129530, elektroniskā pasta adrese: astrida.purina@inbox.lv, k. Arnis Zālītis t. 29569315, e-pasts: arnis.zalitis7@inbox.lv

 37. Rēzeknes PRK - priekšsēdētāja  Regina Semjonova, tālruņa numurs: (+371) 26515545, elektroniskā pasta adrese: regsem@inbox.lv, k. Irina Lukaševiča t.29930762, e-pasts: irena22091@inbox.lv

 38. Rūjienas PRN - priekšsēdētāja Kaija Laure, kaija.laure@valmierasnovads.lv, tālruņa numurs: (+371)28362011,  elektroniskā pasta adrese: kaija.laure@valmierasnovads

 39. Rojas PRA - priekšsēdētāja Irēna Svitiņa, tālruņa numurs: (+371) 25657021, (+371) 29136675, elektroniskā pasta adrese: rojalib@inbox.lv

 40. Salaspils PRN - priekšsēdētāja  Zoja Rimša, tālruņa numurs: (+371) 29254353, elektroniskā pasta adrese: rimsazoja@gmail.com,

 41. Saldus PRN - priekšsēdētājs  Egons Snipke, tālruņa numurs: (+371) 26208818, elektroniskā pasta adrese: egons.snipke@inbox.lv

 42. Siguldas PRN - priekšsēdētājs Juris  Ivars Čivčs, tālruņa numurs: (+371) 29236902, elektroniskā pasta adrese: juriscivcs@inbox.lv

 43. Smiltenes novada PRK - priekšsēdētājs Arvīds Kaupe, tālruņa numurs: (+371) 28641802, (+371) 64772142, elektroniskā pasta adrese: dina.kaupe@smiltene.lv

 44. Stopiņu PRB - priekšsēdētāja  Māra Zebauere, tālruņa numurs: (+371) 28890339, elektroniskā pasta adrese: zebauere@inbox.lv

 45. Talsu PRK - priekšsēdētājs  Vilis Ieviņš, tālruņa numurs: (+371) 26154764, elektroniskā pasta adrese: nav informācijas

 46. Tukuma PRK ”Atauga” - priekšsēdētāja Ināra Skrube, (+371) 26843339, elektroniskā pasta adrese: baiba.latve@tukums.lv

 47. Valmieras PRB - priekšsēdētāja Ārija Kārkliņa, tālruņa numurs: (+371) 29840714, elektroniskā pasta adrese: arija.karklina1949@inbox.lv, k. Birzgalis Andrejs, t. 26350038, e-pasts: birzgalis.andrejs@inbox.lv,

 48. Valkas PRN - priekšsēdētājs Kārlis Albergs, tālruņa numurs: (+371) 29477569, (+371) 26352417, elektroniskā pasta adrese: karlisalbergs@hotmail.com

 49. Ventspils novada PRA - priekšsēdētāja Velta Kraulere, tālruņa numurs: (+371) 26133402, k.Ilga Auguste Ķire, t. 27854472, birojs Andreja7/9 (+371) 63624520, elektroniskā pasta adrese: ventspils.represetie@inbox.lv


Informāciju sagatavoja LPRA valde.

Rakstiet mums.