8. sadaļa: Jaunākie izdevumi

Mēs labi apzināmies, ka 2021.gadā izdotais katalogs: "Mēs neaizmirsīsim...1939. - 1991." nav aptvēris visus iznākušos darbus, šeit netika ietverti Valsts vēstures muzeju, vēsturnieku, zinātnisko pētījumu apzinātie darbi, daudz bija paslīdējis garām nepamanīts. Katru gadu arvien papildinās grāmatu klāsts. Šie izdevumi būs atrodami mūsu sadaļā.  

Mēs neaizmirsīsim,... 1939 - 1991 

   [Sast. Edmunds Būmanis, Laimdota Podze],
   Rīga, 2021. - 157 lpp., grām.vāku fotogrāfijas,
   ISBN 978-9934-511-71-3
   Katalogs ietver sevī: Deportēto, Latvijas nacionālo karavīru, Pretošanās kustības dalībnieku izdotos darbus. Šie izdevumi ir mūsu  paaudzes dzīvā liecība un garīgais mantojums nākotnes paaudzēm. Saglabāt izdoto grāmatu kopumu un no jauna atvērt katru izdevumu, kurā izdzīvota personiskās pieredzes saskare ar Lielo vēsturi . Vēstures tēmai apzinātie izdevumi atrodas vienkopus, kas paplašina materiālu pieejamību, parāda tā esamību un rada izvēles brīvību - atrodot arvien jaunas tēmas vēstures izzināšanai.

Māmiņas vēstules no Sibīrijas
1946. - 1957.

   [Autore Rita Margita Garklāva; ideju realizēja
   Kristīne Garklāva], Limbaži, 2020. - 528 lpp.,
   ISBN 978-9934-582-93-6
   "Mātes (Martas Putniņas) un meitas (Ritas Margitas Putniņas) sarakste ilgusi 11 gadu garumā. Ritas Margitas rakstītās vēstules nav saglabājušās, bet mātes vēestules meitai no brīža, kad Rita (itkā kā bārene) atstāja Sibīriju, izdevās saglabāt. Pārkāpjot jau 80 gadu slieksni, Rita Margita visas 224 māmiņas vēstules rūpīgi pārrakstīja datorrakstā un ļoti vēlējās ar tām dalīties. Vēstuļu oriģinālus Rita Margita nodevusi Okupācijas muzejam, Rīgā."

Benita Eglīte, Anda Līce

Ar bērna acīm 

   [Sast.un aut. Benita Eglīte, Anda Līce,
   māksl., mak. Rolands Vēgners,red. Inguna         Role, Rīga, 2021. - 96 lpp., il., zīm., foto, 
   ISBN 978-9984-8919-1-6
   "Benita izsūtīšanu sāk zīmēt pēc atmiņas jau 1949.gada maijā. Visu ko atceras, visu ko redz, to arī zīmē. Mamma zīmējumus sanumurē, saglabā un vēlāk atved uz Latviju. Citi izsūtītie raksta dienasgrāmatas, bet Benita savējo "raksta" zīmējot. Viņa zīmē arī plakātus un sienas avīzes. Zīmējumos attēlotie vietējie notikumi diezgan bieži pie tantēm uz Latviju ceļo kā vēstules. Krustmāte saņemtos zīmējumus slēpj mājas bēniņos, jo baidās, ka arī ar viņu var notikt kas nelāgs."

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.