Nacionālās Apvienības jauniešu sadarbība ar politiski represētajiem


 .