Salidojums Ikšķilē 2017. g. 16. augustā

I. Bieranta foto

 .