LPRA pieredzes apmaiņas – ekskursijas brauciens uz Latgali

LPRA valde un apvienības Rīgas nodaļu biedri 15. un 16. septembī devās pieredzes apmaiņas – ekskursijas braucienā uz Latgali. Tikāmies ar LPRA Daugavpils Politiski represēto kluba pārstāvjiem pie piemiņas akmens Daugavpilī. Apmeklējām Daugavpils cietoksni un Skrošu muzeju. Pabijām Piedrujā, Dabas parkā "Daugavas loki", Slutišķu sādžā, z/s Kurmīši, kur audzē ārstniecības augus, viesojāmies pie podnieka Valda Pauliņa, apskatījām Dagdu un Krāslavu.

LPRA valdes saka paldies Rīgas domes Labklājības depatamentam par atbalstu šī brauciena realizēšanā.