Lai lasītu un/vai saglabātu šos referātus, nepieciešama pdf failu skatīšanas programma, piemēram, Acrobat Reader vai foxit reader  FoxitReader612_1224_enu_Setup.exe

Tad zemāk norādītos failus var atvērt, uzklikšinot uz oranži izdalīto daļu (beigās)

Sarežģītie demogrāfiskie procesi valsts veidošanas sākumā -  Edvīns Vītoliņš1-Vitolins__1_.pdf  

Tautas pašapziņas un kultūras attīstība - Andrejs Ermuiža 2-Ermuiza.pdf

Latvijas okupācijas norises gaita 1939-1940. gadā - Kārlis Krēsliņš 3-Kreslins.pdf

Kāpēc PSRS ekonomisko politiku Latvijā un Baltijā varam saukt par koloniālu - Gatis Krūmiņš 4-Krumins.pdf

Latvijas nacionālo partizānu cīņas 1944-1957. gads. Lielākās nacionālo partizānu organizācijas izveidošanās, darbība un bojāeja - Zigmārs Turčinskis 5-Turcinskis.pdf

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas - Artūrs Kodoliņš 6-Kodolins.pdf

PSRS MRK piesārņotā vide, tās attīrīšanas problēmas - Rolands Artūrs Bebris 7-Bebris.pdf

Latvijas attīstīstības hipotētiskais vērtējums, ja tā nebūtu bijusi okupēta - Gunta Piņķe 8-Pinke.pdf 

 © LPRA 2017

 .